Disse forsikringsselskapene har vokst på Tesla

Disse forsikringsselskapene har vokst på Tesla

Gjensidige, If og Fremtind har alle økt kraftig innen forsikring av nye Tesla. Det har også Storebrand, hvor det amerikanske bilmerket i år utgjør nær halvparten av nybilforsikringene.

Tesla har mer enn doblet salet av nye biler i år.

Volumøkningen har imidlertid fordelt seg høyst ulikt på forsikringsselskapene. Det viser tall for forsikring av nye biler fra 1. januar til og med 19. desember. (Se tabell nederst i saken)

Gjensidige er i denne perioden størst på forsikring av nye Tesla.

Med over 3.100 biler har selskapet mer enn tredoblet volumet fra i fjor. Tesla utgjør nå 8 % av Gjensidiges forsikring av nye biler totalt, mot kun 2 % for ett år siden.

If har også økt kraftig på Tesla og har passert 3.000 biler i år, mot drøyt 1.300 i fjor. Selskapet har 16,5 % markedsandel av Tesla-forsikringene i år, mot 15,3 % i fjor.

Codan samarbeider med Tesla gjennom konseptet InsureMyTesla. Det har gitt Codan et vesentlig tilskudd, hvor Tesla står for 41 % av de rundt 6.200 nye bilene selskapet har forsikret i år. Til tross for volumøkningen på over 30 % på Tesla i 2019, faller Codans markedsandel på merket fra 22,3 % i fjor til 13,8 % i år.

Storebrand har totalt forsikret nær 3.200 nye biler i år, som er på nivå med fjoråret. Men selv om selskapet ikke har hatt generell vekst i nybilforsikring, er antall Tesla mer enn tredoblet.

Med nær 1.500 biler utgjør Tesla hele 46 % av Storebrands forsikring av nye biler i år, mot snaut 500 biler og en andel på 15 % i fjor.

CoverMe er en nykommer blant aktørene i forsikringmarkedet i år. Den lille utfordreren retter seg mot elbilmarkedet og har i oppstartfasen gått høyt på banen med aggressiv prising på Tesla. Det har så langt gitt CoverMe uttelling med over 500 forsikringer, de fleste gjennom den norske Tesla-klubben.

Enter, som er forhandlerkanalen til Tryg, selger i praksis ikke forsikring på Tesla. Av de nær 18.700 nye bilene Enter har forsikret i år er det kun 12 Tesla. Enter er derfor ikke å finne på listen under.

Fordeling av forsikringene på nye Tesla i perioden
1. januar til 19. desember 2019/2018:

Tabellen inneholder 15 selskaper som har forsikret flere enn 100 nye Tesla i 2019, deres markedsandel på Tesla samt Tesla-forsikringenes andel av selskapets forsikring av nye biler i perioden.

    2019 2018
        Andel     Andel
  1. januar - 19. desember Tesla Tesla av eget Tesla Tesla av
eget
 Nr  Selskap antall MA% nysalg antall MA% nysalg
1. Gjensidige 3.131 17,1 % 8 % 966 11,2 % 2 %
2. If Skadeforsikring 3.023 16,5 % 7 % 1.318 15,3 % 3 %
3. Fremtind 2.741 14,9 % 18 % 1.289 15,0 % 8 %
4. Codan Forsikring 2.529 13,8 % 41 % 1.918 22,3 % 34 %
5. Tryg Forsikring 1.743 9,5 % 10 % 1.072 12,4 % 6 %
6. Storebrand 1.445 7,9 % 46 % 468 5,4 % 15 %
7. Frende 760 4,1 % 22 % 469 5,4 % 12 %
8. Jernbanep. Forsikring 540 2,9 % 21 % 245 2,8 % 8 %
9. CoverMe 539 2,9 % 100 % 1 0,0 % 100 %
10. Insr (Nemi) 410 2,2 % 21 % 246 2,9 % 9 %
11. Eika Forsikring 304 1,7 % 10 % 102 1,2 % 3 %
12. KLP Skadeforsikring 278 1,5 % 9 % 81 0,9 % 3 %
13. WaterCircles 277 1,5 % 36 % 77 0,9 % 12 %
14. Tide 115 0,6 % 21 % 127 1,5 % 11 %
15. Euro Insurance 107 0,6 % 2 % 36 0,4 % 1 %
  Andre 394 2,1 % 1 % 200 2,3 % 1 %
  Totalt 18.336 100,0 % 10 % 8.615 100,0 % 5 %
Kilde: TFF/Forsikringsselskapene

Til toppen