Disse forsikringsselskapene har vokst på Tesla i år

Disse forsikringsselskapene har vokst på Tesla i år

Gjensidige, If og Fremtind har alle økt kraftig innen forsikring av nye Tesla. Det har også Storebrand, hvor det amerikanske bilmerket i år utgjør nær halvparten av nybilforsikringene.

Tesla har mer enn doblet salet av nye biler i år.

Volumøkningen har imidlertid fordelt seg høyst ulikt på forsikringsselskapene. Det viser tall for forsikring av nye biler fra 1. januar til og med 19. desember. (Se tabell nederst i saken)

Gjensidige er i denne perioden størst på forsikring av nye Tesla.

Med over 3.100 biler har selskapet mer enn tredoblet volumet fra i fjor. Tesla utgjør nå 8 % av Gjensidiges forsikring av nye biler totalt, mot kun 2 % for ett år siden.

If har også økt kraftig på Tesla og har passert 3.000 biler i år, mot drøyt 1.300 i fjor. Selskapet har 16,5 % markedsandel av Tesla-forsikringene i år, mot 15,3 % i fjor.

Codan samarbeider med Tesla gjennom konseptet InsureMyTesla. Det har gitt Codan et vesentlig tilskudd, hvor Tesla står for 41 % av de rundt 6.200 nye bilene selskapet har forsikret i år. Til tross for volumøkningen på over 30 % på Tesla i 2019, faller Codans markedsandel på merket fra 22,3 % i fjor til 13,8 % i år.

Storebrand har totalt forsikret nær 3.200 nye biler i år, som er på nivå med fjoråret. Men selv om selskapet ikke har hatt generell vekst i nybilforsikring, er antall Tesla mer enn tredoblet.

Med nær 1.500 biler utgjør Tesla hele 46 % av Storebrands forsikring av nye biler i år, mot snaut 500 biler og en andel på 15 % i fjor.

CoverMe er en nykommer blant aktørene i forsikringmarkedet i år. Den lille utfordreren retter seg mot elbilmarkedet og har i oppstartfasen gått høyt på banen med aggressiv prising på Tesla. Det har så langt gitt CoverMe uttelling med over 500 forsikringer, de fleste gjennom den norske Tesla-klubben.

Enter, som er forhandlerkanalen til Tryg, selger i praksis ikke forsikring på Tesla. Av de nær 18.700 nye bilene Enter har forsikret i år er det kun 12 Tesla. Enter er derfor ikke å finne på listen under.

Fordeling av forsikringene på nye Tesla i perioden
1. januar til 19. desember 2019/2018:

Tabellen inneholder 15 selskaper som har forsikret flere enn 100 nye Tesla i 2019, deres markedsandel på Tesla samt Tesla-forsikringenes andel av selskapets forsikring av nye biler i perioden.

    2019 2018
        Andel     Andel
  1. januar - 19. desember Tesla Tesla av eget Tesla Tesla av
eget
 Nr  Selskap antall MA% nysalg antall MA% nysalg
1. Gjensidige 3.131 17,1 % 8 % 966 11,2 % 2 %
2. If Skadeforsikring 3.023 16,5 % 7 % 1.318 15,3 % 3 %
3. Fremtind 2.741 14,9 % 18 % 1.289 15,0 % 8 %
4. Codan Forsikring 2.529 13,8 % 41 % 1.918 22,3 % 34 %
5. Tryg Forsikring 1.743 9,5 % 10 % 1.072 12,4 % 6 %
6. Storebrand 1.445 7,9 % 46 % 468 5,4 % 15 %
7. Frende 760 4,1 % 22 % 469 5,4 % 12 %
8. Jernbanep. Forsikring 540 2,9 % 21 % 245 2,8 % 8 %
9. CoverMe 539 2,9 % 100 % 1 0,0 % 100 %
10. Insr (Nemi) 410 2,2 % 21 % 246 2,9 % 9 %
11. Eika Forsikring 304 1,7 % 10 % 102 1,2 % 3 %
12. KLP Skadeforsikring 278 1,5 % 9 % 81 0,9 % 3 %
13. WaterCircles 277 1,5 % 36 % 77 0,9 % 12 %
14. Tide 115 0,6 % 21 % 127 1,5 % 11 %
15. Euro Insurance 107 0,6 % 2 % 36 0,4 % 1 %
  Andre 394 2,1 % 1 % 200 2,3 % 1 %
  Totalt 18.336 100,0 % 10 % 8.615 100,0 % 5 %
Kilde: TFF/Forsikringsselskapene

Til toppen