Enighet i tariffoppgjøret - dette er de nye satsene

Enighet i tariffoppgjøret - dette er de nye satsene

Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet er enig om endringer i Biloverenskomsten. Her ser du de nye satsene.

Dette skriver NBF om enigheten i tariffoppgjøret:

"Etter konstruktive forhandlinger ble man enige både om økonomi og andre bestemmelser, sier NBF om lønnsforhandlingene.

Viktige justeringer og presisering er gjort innenfor bestemmelser om likestilling og dagsing. På likestilling er Biloverenskomsten tilpasset ny likestillings- og diskrimineringslov. På dagsing er det presiseringer i overenskomsten for å sikre at virkemiddelet blir brukt på riktig måte.

I tillegg forplikter Fellesforbundet og NBF seg til å samarbeide om å skaffe flere fagarbeidere til bransjen og å styrke bilens rolle i samfunnet."

De nye satsene

  Nye satser Gamle satser Endring %
Fagarbeidere      
Nyutlærte 179,00 169,50 5,6 %
Etter ett års praksis 195,50 185,00 5,7 %
       
Hjelpearbeidere      
Etter fylte 18 år 166,50 157,50 5,7 %
Etter ett års praksis 170,00 161,00 5,6 %

I tillegg øker følgende tilleggssatser:

  • Smusstillegget økes med 50 øre til 6,90
  • Minstesatsen per smussig jobb (minstesatsen per jobb) økes til 28,20
  • Arbeid med større enheter (tungtvognstillegget) økes med 50 øre til 8,10

Ifølge NBF skal Fellesforbundet ha uravstemming 24. september. Lokale forhandlinger kan ikke starte før etter dette, men NBF skal komme tilbake med mer informasjon rundt de lokale forhandlingene på et senere tidspunkt.

SISTE STILLINGER

PROFILERTE STILLINGER

Til toppen