Flere søkere til bilfagene

Flere søkere til bilfagene

Målrettet jobbing med å markedsføre bilbransjen som en attraktiv arbeidsgiver gir nå resultater. Det er spesielt to regioner som har vokst i antall søkere.

Etter en klar nedgang i 2019, er det nå en positiv trend i søkertallene til bilfagene.

Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. 

- Nå har det vært jobbet målbevisst for å øke søkertallene, og det gir resultater, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Bilbransjeforbundet.

- Mye henger sammen med at man lokalt har hatt en økt innsats. Det er store regionale forskjeller, sier han.

Det er i første rekke Rogaland og Nordland som har en signifikant oppgang, ifølge kommunikasjonssjefen.

- Er vi gode til å få frem verdien av bilfagene, så får vi også søkere. Det er forklaringen, og her har noen av aktørene gjort en kjempejobb, sier Egil Steinsland. 

SISTE STILLINGER

PROFILERTE STILLINGER

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen