Forsøker å skjerme lærlingene
(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Forsøker å skjerme lærlingene

Slik håndterer de største bilbransjeaktørene lærlingene.

- Hittil har vi skjermet lærlinger, sier Frode Hebnes.

Han er administrerende direktør for Bilia i Norge.

- Vi har totalt 102 lærlinger hvorav 3 er permittert, og vi har et opplæringsansvar som vi ønsker å ta.

Foruten lærlingene har Bilia i Norge 780 ansatte på servicemarkedet. Av disse er nå 90 permitterte.

Lærlinger er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang.

Paul Hegna, Møller Mobility Group

- Det betyr at vi har permittert drøyt 10 prosent av servicemarkedsstaben, men bare omkring tre prosent av lærlingene, sier Hebnes.

Han legger til at det i enkelte tilfeller vil være umulig å unngå permitteringer også av lærlingene, men at det i første rekke gjelder i de tilfeller hvor mekanikere som er ansvarlig for lærlinger blir permittert.

- Vi følger situasjonen fra dag til dag, så jeg kan ikke si noe om hvordan utviklingen i antall permitteringer vil bli fremover, sier Hebnes.

Vil fortsatt ta inn lærlinger

Konserndirektør Paul Hegna i Møller Mobility Group skriver følgende i en epost:

«Lærlinger er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen tilfredsstillende opplæring.

Men, vår ambisjon er å fortsette arbeidet med å sikre god tilgang av dyktige fagarbeidere til bransjen og planlegger å ta inn lærlinger også i tiden fremover».

I Bertel O. Steen er det en mer generell tilnærming til problemstillingen ifølge en epost fra konserndirektør Anders Rikter med ansvar for kommunikasjon og samfunnsansvar.

«Om lærlinger permitteres eller ikke avhenger i stor grad av aktivitet det også. Det er oppdragsmengden på den enkelte lokasjon som er styrende».

Visekonsernsjef Svein Arild Johnsgård i Sulland Gruppen skriver i en SMS:
«Noen plasser er lærlinger også permittert, andre steder er de ikke det».

Har ikke større juridisk vern

- Rent juridisk har ikke lærlingene noe større vern enn andre ansatte, sier Vidar Strande.

Han er fagsjef for rekruttering og kompetanse i Bilbransjeforbundet.

- Det har vært et prinsipp i bilbransjen at lærlingene skal være siste fagarbeider ut døra når den skal låses.

- Mitt inntrykk er at veldig mange bilverksteder skåner lærlingene, sier Strande.

SISTE STILLINGER

PROFILERTE STILLINGER

Til toppen