Merkeforhandlere: Permitterer, men vil ikke stenge

Bilbransje24-undersøkelse

(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Merkeforhandlere: Permitterer, men vil ikke stenge

Langt over halvparten av merkeforhandlerne i Bilbransje24s undersøkelse har nå permittert deler av arbeidsstokken, men det er kun et mindretall som vurderer å stenge salgshallen. Se hele undersøkelsen her.

Bilbransje24 har i perioden 19. mars kl. 15.00 til 20. mars kl. 13.00 gjennomført en spørreundersøkelse om korona-utbruddets påvirkning på bilbransjen. Vi har mottatt svar fra til sammen 387 bedrifter, som med sine bidrag har gitt et godt grunnlag for å belyse situasjonen.

Nedenfor er resultatene for merkeforhandlerne. 

Resultatene for de øvrige bransjeaktørene finner du her:

Merkeforhandlere - oppsummert

Tre fjerdedeler av de 110 merkeforhandlere som har deltatt i undersøkelsen har nå sendt ut permitteringsvarsel til sine ansatte. Gjennom neste uke vil dette tallet trolig stige. Ingen svarer at det ikke er aktuelt å gjør dette.

Fredag ettermiddag er det fortsatt 40 prosent av merkeforhandlerne som ikke har permittert deler av arbeidsstokken. På spørsmålet er det heller ingen som svarer at det ikke vil bli aktuelt å gjøre dette.

Det store flertallet (over 90 prosent) sier også at tilgangen på verkstedet er til redusert. Drøyt 15 prosent svarer at den er kuttet med 60 prosent eller mer. Bare et fåtall sier at de så langt ikke har hatt noen reduksjon i tilgangen på jobber på verkstedet.

Å stenge salgshallen er ikke noe tema for det store flertallet av merkeforhandlere. Her sier over 70 prosent at det ikke er aktuelt.

Hver fjerde merkeforhandler mener at myndighetenes tiltakspakker ikke er tilstrekkelige, mens 6 av 10 synes de hjelper litt og 13 prosent svarer at de er tilstrekkelige.

Nær halvparten av merkeforhandlerne som har deltatt i undersøkelsen sier at bedriften er sterkt påvirket av situasjonen, og at dette kan bli kritisk. Bare en (1) svarer at korona-utbruddet har påvirket virksomheten lite.

Noen kommentarer fra merkeforhandlerne i undersøkelsen:

"Gode tiltakspakker fra myndighetene. I tillegg må bankene bevise at de mener alvor, og støtte bedriftene med avdragsfrihet og økt kreditt. Til sammen kan det bli bra, og bransjen kan lande på beina når dette er over."

"50 % permittering rund baut - må bare forsøke å holde fortet - kan bli svært vanskelig fremover. Må redusere faste kostnader til å være et minimum - forhandle med gårdeier om leie, permittere så langt det er forsvarlig uten at det går utover tilgjengeligheten - svært vanskelig tid!!"

"Staten bør sjå på lønnstøtte som eit tiltak og ikkje berre permittering.. trur det er mange som hadde stor fordel av og beholde dei ansatte i ei tøff tid... til bedrifter som blir prega av aktivitetsnedgangen i bilbransjen kan lønnstøtte på 50-60 % virke mykje bedre enn å permittere sine ansatte."

"God tilgang på verksted og skade. Stille i butikk, men ser at det kan bli greit å selge lagerbil til gammel eurokurs, men er spent på hvordan valuta vil påvirke nybilsalget."

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen