Grandahl Bils anlegg i Lilletuneveien i Sarpsborg.
Grandahl Bils anlegg i Lilletuneveien i Sarpsborg. (Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Norges største bruktbilforretning: Økte omsetningen med over 130 millioner

Grandahl Bil AS i Østfold solgte brukte biler for 350 millioner kroner i fjor. Selskapet har bunnsolid egenkapital og ingen langsiktig gjeld. Men også en kraftig vekst i gjenkjøpsforpliktelsene.

Grandahl Bil AS eies tilnærmet likt av brødrene Klaus (49), Rune (47) og Ståle (42) Grandahl. De tre utgjør også styret i selskapet, med Rune som styrets leder. Han er også ansatt som selger, mens Klaus er daglig leder.

Rakett-vekst

Etter en «dupp» på over 40 millioner kroner i 2016, spratt omsetningen hos bruktbilforretningen kraftig opp igjen allerede året etter, og landet på 214 millioner.

Oppturen stoppet på ingen måte der. Nå foreligger regnskapene 2018, som viser at selskapet fra sitt kraftig utvidede anlegg i Sarpsborg og avdeling i Fredrikstad til sammen omsatte for 350 millioner i fjor.

Driftsresultatet ble på 5,7 millioner, som kun er 250.000 kroner mer enn i 2017.

Positive finansinntekter ga et resultat før skatt på 8,1 millioner i 2018 (6,5 millioner året før) og en margin på 2,3 % (3,1 %).

Se også: Disse bruktbilforretningene tjente mest

Se også: Nøkkeltall fra 2018-regnskapene til de 200 største bruktbilforretningene

Ingen langsiktig gjeld

I årsberetningen skriver styret at likviditeten er god og at selskapet ikke har langsiktig gjeld til låneinstitusjoner og ingen gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Egenkapitalen la gjennom 2018 på seg med 5 millioner og var ved årets utgang på 142 millioner.

Valuta

Grandahl Bil importerer biler fra Tyskland og deler av omsetningen påvirkes av valutasvingninger. I fjor var agio netto positiv med 200.000 kroner, mens den var minus 1,2 millioner i 2017.

Gjenkjøpsforpliktelser og tapsavsetning

I 2017 solgte Grandahl Bil i alt 60 biler til leasingsselskap, med en gjenkjøpsforpliktelse på 12 millioner. I fjor økte dette salget - og forpliktelsene - kraftig.

I fjor økte dette salget til 499 biler og gjenkjøpsforpliktelsene utgjør ved årets utgang nær 64 millioner. Det er avsatt 10 millioner i 2018-regnskapene for et mulig tap på disse. 

Det har ikke lyktes Bilbransje24 å komme i kontakt med medeier og daglig leder Klaus Grandahl.

Til toppen