Rekordhøy skadefrekvens for elbiler
(Foto: Trygve Larsen)

Rekordhøy skadefrekvens for elbiler

Skadefrekvensenen for elbiler økte i fjor. Tesla troner suverent på topp i skadestatistikken. Se alle elbil-merkene her.

Rene elbiler har i gjennomsnitt mange flere bilskadereparasjoner enn alle andre biler, viser tall fra Finans Norge.

Tesla har mer enn dobbelt så mange skader som gjennomsnittet av bensin- og dieselbiler.

I 2018 var 20,4 prosent av alle Teslaer på norske veier gjenstand for en skade. Dette tallet var identisk i 2019.

Bilskadekontoret til Finans Norge har på forespørsel fra Bilbransje24 hentet ut skadestatistikk for 2019. Dette gjøres gjennom skadetakseringssystemet DBS, som alle forsikringsselskapene må bruke for å utføre en skadetakst.

Skadestatistikk for hvert elbil-merke:

Merke Akkumulerte registreringer* Antall skader i 2019 Skadefrekvens 2019 Skadefrekvens 2018
Tesla 49.637 10.125 20,4 20,4
Mercedes 4.781 732 15,3 -
Kia 17.121 2.585 15,1 13
Hyundai 13.296 2.000 15,0 12,4
Nissan 60.933 9.097 14,9 13,2
Volkswagen 50.919 7.142 14,0 13,3
Jaguar 4.161 525 12,6 -
Renault 13.317 1.573 11,8 11,1
BMW 24.938 2.570 10,3 10,3
Audi 5.384 501 9,3 -
Andre 24.678 1.529 6,2 8,6
Totalt 269.165 38.379 14,3 13,3

*) Akkumulerte registreringer fra 2008 til og med 2019. Antallet kan avvike fra registrert bestand.
-) Disse merkene hadde ikke separat skadestatistikk i 2018.
Kilde: OFV (reg.tall) og Finans Norge (ant. skader). Skadefrekvens beregnet av Bilbransje24. 

Elbiler overrepresentert

Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Tallene fra Finans Norge viser at 14,3 prosent av elbil-bestanden i fjor var gjenstand for en skadetakst gjennom DBS, sammenlignet med 13,3 prosent i 2018.

Til sammenlikning var tallene for fossilbiler (bensin og diesel) på rundt 9 prosent.

- Det er ikke justert for kjørelengde, og mange bruker elbilene sine mye i tettbygde strøk og byer. Dette kan være noe av forklaringen, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Mens Tesla innehar førsteplassen på skadestatistikken, var det bensin- og dieselbiler fra Citroën, Opel og Peugeot som hadde den laveste skadefrekvensen i fjor, ifølge DBS.

- Her vet vi lite om årsaker, men noe kan nok skyldes et annet kjøremønster, sier Neverdal.

- Vi stoler for mye på ny teknologi, og de gjør at nye biler har høyere skadefrekvens enn eldre biler, sa Vidar Brustad i If på skadekonferansen til selskapet i forrige uke.

Dyre skader

Vidar Brustad i If.

Tall som Bilbransje24 har innhentet fra noen av forsikringsselskapene viser at snittskadene er økende.

Forsikringsselskapet If melder om at snittskaden økte med 8 prosent fra 2018 til 2019.

Fremtind opererte i fjor med en økning i snittskaden på 6 prosent sammenliknet med 2018.

Finans Norge skriver i en kommentar til sine tall at skadereparasjoner på moderne biler er mer omfattende og dyrere, som følge av mer elektronikk og moderne teknologi.

Flere aktører i bilskadebransjen som Bilbransje24 har vært i kontakt med bekrefter at snittskadene på elbilene gjennomgående er høyere enn på de fleste fossile biler.

Stian Stolt Johansen i Bilskadesenteret Telemark sa til Bilbransje24 i fjor at en snittskade på en Tesla i gjennomsnitt er 20 prosent høyere enn for de øvrige bilene på deres verksted.

Flere kondemnasjoner

Komplisert struktur og dyre reparasjoner medfører også at antall kondemnasjoner har økt. Hos If økte antall kondemnasjoner med 16 prosent fra 2018 til 2019. Hos Fremtid økte antall kondemnasjoner med 17,5 prosent i samme periode.

Etter det Bilbransje24 har grunn til å tro vil antall kondemnasjoner trolig øke ytterligere fremover.

De to viktigste årsakene til det er mer kompliserte biler som blir stadig dyrere å reparere, samt at det kun er bilskadeverksteder kategori 02 som i fremtiden vil ha anledning til å foreta utbedring av strukturskader.

Til toppen