Skade-/lakkbransjen: Foreløpig minst dramatisk

Bilbransje24-undersøkelse

(Foto: Trygve Larsen)

Skade-/lakkbransjen: Foreløpig minst dramatisk

Aktørene i bilskade og lakk er så langt mindre påvirket av krisen enn de øvrige aktørene som har deltatt i Bilbransje24s undersøkelse. Se hele undersøkelsen her.

Bilbransje24 har i perioden 19. mars kl. 15.00 til 20. mars kl. 13.00 gjennomført en spørreundersøkelse om korona-utbruddets påvirkning på bilbransjen. Vi har mottatt svar fra til sammen 387 bedrifter, som med sine bidrag har gitt et godt grunnlag for å belyse situasjonen.

Nedenfor er resultatene for skade-/lakkverkstedene. 

Resultatene for de øvrige bransjeaktørene finner du her:

Skade-/lakkverksteder - oppsummert

Bilskade- og lakkverkstedene er de som uttrykker minst bekymring over situasjonen av bilbransjebedriftene som har deltatt i undersøkselsen.

Det henger trolig sammen med at planleggingshorisonten er lenger enn for mekaniske verksteder, samt at mange av dem gjennomgående har hatt stabil tilgang på jobber.

Foreløpig er det godt under halvparten av bilskade- og lakkverkstedene som har sendt ut permitteringsvarsel. 29 prosent av de 31 verkstedene som har svart på undersøkelsen sier også at det ikke er aktuelt å permittere.

Nær halvparten av disse verkstedene sier at tilgangen er som normal eller i høyden redusert med inntil 20 prosent.

Som følge av at det foreløpig er mindre dramatisk for denne delen av bilbransjen, er det så langt bare en fjerdepart som gir uttrykk for at de er sterkt påvirket av situasjonen, og at det kan bli kritisk for virksomheten.

Kommentarer fra noen av skade-/lakkverkstedene i undersøkelsen:

"Pr. i dag ingen innvirkning da vi har lang ventetid. For tidlig å si hvordan det vil påvirke på sikt, men ser foreløpig ut til at det kommer nye jobber jevnt. Merker imidlertid mindre trafikk inn på kontorene her."

"Vi var kjappe og aggressive til å agere og har tilpasset oss. Vi ser frem og vurderer nå mer Q2 og Q3, da problemene kan komme etter påske."

"Vårt selskap har vært igjennom flere kriser, men vi har kommet bedre ut for hver gang, noe vi tror vi også gjør denne gangen. Nå ser man viktigheten med å etablere et bedre og bedre selskap for å kunne stå imot de kriger og utfordringer som kommer truende kjapt og brått over oss med full fart."

Til toppen