Slik opplever bilbransjen korona-situasjonen akkurat nå

Bilbransje24-undersøkelse

(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Slik opplever bilbransjen korona-situasjonen akkurat nå

Nær halvparten av bilbransjebedriftene i Bilbransje24s landsomfattende undersøkelse har allerede permittert ansatte. Samtidig sier 4 av 10 at de er sterkt påvirket av korona-utbruddet og at det kan bli kritisk for virksomheten. Se hele undersøkelsen her.

Bilbransje24 har i perioden 19. mars kl. 15.00 til 20 mars kl. 13.00 gjennomført en spørreundersøkelse om korona-utbruddets påvirkning på bilbransjen.

Vi har spurt merkeforhandlere, bruktbilforretninger, kjedeverksteder og skade-/lakkverksteder rundt i landet om hvordan de ser på situasjonen.

Bilbransje24 har mottatt svar fra til sammen 387 bedrifter over hele landet og redaksjonen vil takke alle for at de velvillig - og ikke minst raskt - har stilt opp og gitt et viktig bidrag til å belyse hvordan bilbransjen opplever tilstanden akkurat nå.

I bunn av denne saken presenteres svarene fra de 387 bilbransjebedriftene samlet. Tykk på linkene i avsnittet under for å se de ulike gruppene isolert:

Se resultatene for bransjeaktørene isolert her:

Her er resultatene for alle bilbransjebedriftene samlet

Av aktørene i bilbransjen er det i øyeblikket bruktbilforretningene som er mest bekymret for situasjonen, mens bilskade og lakk er de som er minst påvirket av korona-utbruddet.

Forklaringen er naturligvis at bruktbilforhandlerne gjennomgående ikke har verksted, mens bilskadeverkstedene vanligvis har den lengste planleggingshorisonten, og slikt sett den mest stabile omsetningen.

Det kan tenkes at bekymringen vil øke også for bilskadebransjen. Fredag ettermiddag melder forsikringsselskapet Gjensidige at det i forrige uke ble meldt inn snaue 800 skader. Til sammenlikning var gjennomsnittet på 1350 skader i uken i de to foregående ukene.

Mens rundt halvparten av bruktbilaktørene vurderer å stenge salgshallen, sier rundt 70 prosent av merkeforhandlerne at det ikke er aktuelt. Det til tross for flertallet av merkeforhandlerne har foretatt permitteringer.

Bilbransjebedriftene har i stort omfang sendt ut permitteringsvarsler. Merkeforhandlerne har så langt den høyeste andelen, hvor 76 prosent av bedriftene i undersøkelsen har varslet ansatte om permitteringer, mens andelen av skade-/lakkverkstedene "bare" er 45 prosent.    

Det er verd å merke seg at drøyt 15 prosent av merkeverkstedene sier at tilgangen på verkstedet er redusert med 60 prosent eller mer. Hos kjedeverkstedene er denne andelen nesten dobbelt så høy, med 29 prosent.

Svarene fra 387 bilbransjebedrifter (samlet):

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen