Stor nedgang i skadetakster
(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Stor nedgang i skadetakster

Antall takster gjennom DBS-systemet falt forrige uke med 26 prosent i forhold til normalnivået. NBF frykter at utviklingen vil forsterke seg fremover.

Fagdirektør Arne Solum ved Bilskadekontoret til Finans Norge.

Nå begynner korona-krisen å slå inn for fullt også for skade- og lakkverkstedene.

- Våre tall viser at en nedgang på 26 prosent i forrige uke (uke 12), målt mot to uker før (uke 10), som var en "normaluke".

Det sier fagdirektør Arne Solum ved Bilskadekontoret til Finans Norge.

I uke 11 falt antall takster med omkring 8 prosent fra uken før.

DBS-systemet er et rent skadetakseringssystem, som ifølge Solum gjør at det er komplisert å få ut aggregerte takstrapporter.

- Vi har rett og slett ikke gode nok rapporteringsverktøy i DBS som gjør at vi enkelt kan få ut statistikker over utviklingen, sier han.

Det er grunn til å tro at antall skader nå er halvert i forhold til normalen

Tor Simonsen, fagsjef i NBF

Mye mer alvorlig

Fagsjef Tor Simonsen i NBF mener at bilskademarkedet kommer til å bli mye mer rammet enn hva tallene i DBS viser.

- DBS gjenspeiler situasjonen tilbake i tid. Etterslepet mellom faktiske skader og en takst i DBS er trolig rundt en uke i gjennomsnitt. Jo mindre skaden er, desto større er etterslepet, sier Simonsen.

Fagsjef Tor Simonsen i NBF.

Han legger til NBF har fått signaler fra de store forsikringsselskapene om at nå har antall skader falt kraftig.

- Basert på de tilbakemeldingene jeg har fått fra forsikringsselskapene er det grunn til å tro at antall skader nå er halvert i forhold til normalen.

Til tross for at bilskadebransjen nå kommer til å stå foran en mye større nedgang enn for bare noen få dager siden, mener fagsjefen at bilskadeverkstedene har en større fleksibilitet enn mekaniske verksteder.

- Det er mulig at antall kondemnasjoner kommer til å minke noe. Når det blir lite å gjøre på skadeverkstedene vil trolig noen av dem forsøke å reparere noe mer enn de ville gjort i normale tider.

- Jeg tror at en del skadeverksteder vil tenke slik som at det er bedre å tjene litt penger på en jobb, enn å ikke tjene noe i det hele tatt, sier Tor Simonsen.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen