NBF-sjef Stig Morten Nilsen
 NBF-sjef Stig Morten Nilsen (Foto: Thomas Brun, NTB)

Uenige om innføring av engangsavgift på elbiler

Bilimportørene aksepterer å innføre engangsavgift på elbiler. Det er NHO, NBF og NAF ikke enige i.

Denne uken leverte BIL, NAF, NBF og NHO sine høringsuttalelser til Finansdepartementet knyttet til «Bærekraftige bilavgifter etter 2025».

I hovedtrekk er de fire organisasjonene enige om innretningen - men ikke når det gjelder engangsavgift på elbiler. (se alle innspillene nederst i saken)

- I invitasjonen fra Finansdepartementet presiserer de at også særregler for moms på kjøretøyer kan sees på som en del av inntektene fra bilavgiftene.

Det sier direktør Stig Morten Nilsen i NBF til Bilbransje24.

- Det betyr at om man innfører moms på elbiler, kan inntektene derfra tas med i regnestykket når provenyet skal beregnes.

Han presiserer at dette er en viktig premiss som NBF og NHO har lagt til grunn for sine argumenter og beregninger.

Dette er ordlyden i invitasjonen fra Finansdepartementet som Nilsen referer til:

Med bilavgiftssystem forstår vi avgifter på kjøp, eie og bruk av kjøretøy. Dette omfatter både dagens særavgifter som engangsavgift, omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift, vektårsavgift samt drivstoffavgiftene, men også særregler for kjøretøy i merverdiavgiften. Et fremtidig bilavgiftssystem vil kunne inneholde nye avgifter til erstatning for eller i tillegg til dagens avgifter. (vår understrekning, red. anm.)

Ikke koordinert

  Foto: Thomas Brun, NTB

De siste årene har BIL, NBF og NAF vært nærmest en "treenighet" i sine innspill på bilavgifter. Denne gangen er stemmene mer ulike.

- NBF fikk invitasjon 10. mai med frist 20. juni. Vi hadde behov for interne prosesser og den korte svarfristen gjorde det var vanskelig å koordinere innspillene organisasjonene i mellom, sier Nilsen.

Generell prisøkning

At man kan benytte innføring av moms på elbiler som inndekning av tapte inntekter fra staten, vil ha stor betydning for engangsavgiften på de øvrige bilene.

NHO vil fjerne engangsavgiften på alle biltyper, mens de øvrige tre organisasjonene ønsker at den opprettholdes på et lavere nivå. Innføring av engangsavgift på elbiler resulterer en kraftig prisøkning på disse.

- Siden regjeringen legger til grunn at elbilene fortsatt skal være konkurransedyktige mot biler med andre drivlinjer, vil resultatet bli at engangsavgiften på alle øvrige biler vil måtte økes.

- Konsekvensen blir at prisnivået på nye biler dermed vil bli løftet betydelig, sier Stig Morten Nilsen.

Slik ser NBF for seg utviklingen i bilavgiftene fram til 2030:
 

Les organisasjonenes innspill her:

Til toppen