Verkstedene: Har hentet inn omsetning og resultat - tror på fortsatt vekst

Bilbransje24-undersøkelse

Verkstedene: Har hentet inn omsetning og resultat - tror på fortsatt vekst

Situasjonen på norske verksteder er i ferd med å bli normalisert - og vel så det. Det er imidlertid noe forskjell for de som driver med mekanisk arbeid og skade/lakk, viser denne «situasjonsrapporten» fra Bilbransje24.

Hvordan ser bransjen på situasjonen i dag, og hvordan spår de at høsten blir?

Bilbransje24 har denne uken loddet stemningen med en spørreundersøkelse blant 309 merkeforhandlere, bruktbilforretninger og verksteder for å gi en status på flere områder.

I går publiserte Bilbransje24 første del av undersøkelsen: Slik vil bilforhandlerne skaffe flere bruktbiler

Nedenfor er hovedtrekkene i svarene fra de som driver verksted (mekanisk og skade/lakk).

Det har vært god aktivitet rundt på verkstedene denne sommeren. Situasjonen etter korona-tiltakene er i hovedsak normalisert og med mange Norges-ferierende bilturister har de fleste ikke manglet tilgang til arbeid.

Merkeverkstedene og kjedeverkstedene fremstår som samstemte i sine svar - situasjonen oppleves jevnt over positiv. Skade/lakk-verkstedene rapporterer noe mer negativt.  

  • BEDRE TILGANG PÅ ARBEID enn normalt i sommer - noe mindre innen skade/lakk enn mekanisk.
  • Forventer ØKT AKTIVITET DE NESTE MÅNEDENE - noen lavere forventninger innen skade/lakk.
  • Mange melder om VEKST I AKKUMULERT OMSETNING OG RESULTAT (har innhentet det tapte). Større variasjoner innen skade/lakk

Tilgang på arbeid i sommer

Som resten av bilbransjen opplevde verkstedene i slutten av mars bråstopp i aktiviteten, men ikke lenge.

Både merkeverkstedene og de som driver kjedeverksted melder om høy aktivitet i sommer. Blant merkeverkstedene og kjedeverkstedene er det knapt noen som ikke har hatt normal eller bedre tilgang på arbeid.

For skade/lakk-verkstedene har situasjonen vært er ujevn. Selv om halvparten rapporterer om "normaltilstand", svarer et av tre verksteder at det denne sommeren har vært mindre tilgang på arbeid enn vanlig.

Tilgang på arbeid fremover

Det forventes god tilgang på arbeid også i tiden fremover.

Mest positive er de som driver merkeverksted, men kjedeverkstedene også gjennomgående stor tro på de neste tre månedene. Blant de som driver innen skade/lakk er forventningene mer delte.

Omsetning

Med økt aktivitet i sommer er de fleste i ferd med å hente inn det tapte. Nær halvparten av merkeverkstedene svarer at de allerede har en omsetning på nivå med fjoråret - og vel så det. Det likevel verd å merke seg at en av fire fortsatt melder at de ligger noe etter.

Blant skade/-lakkverkstedene er det noen flere som ennå ikke er ajour.

Resultat

Svarene fra verkstedene tyder på at resultatene følger den positive utviklingen i omsetning.

Igjen er merkeverkstedene og kjedeverkstedene relativt samstemte, mens svarene fra de som driver innen skade/lakk er noe mer negative. Det er likevel verd å merke seg at halvparten av disse melder at resultatene er på nivå eller bedre enn i fjor.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen