Vil gå lenger enn regelverket

Vil gå lenger enn regelverket

NBF tar initiativ til en «green deal» med myndighetene, hvor bilbransjen forplikter seg til å gjennomføre flere utslippsreduserende tiltak.

Til toppen