Adm. direktør Arne Lyslo Kristiansen i Volkswagen Møller Bilfinans forventer stor interesse blant forsikringsselskapene i den kommende anbudsrunden.
Adm. direktør Arne Lyslo Kristiansen i Volkswagen Møller Bilfinans forventer stor interesse blant forsikringsselskapene i den kommende anbudsrunden. (Foto: Per Morten Merg)

Volkswagen Møller Bilfinans øker ambisjonene: Gigant-anbud på bilforsiking

Denne måneden starter anbudsrunden på merkeforsikring for alle Møllerkonsernets bilmerker de neste to årene. Et viktig forretningsområde for forhandlerne er nå lagt inn som en forutsetning i anbudet.

Volkswagen Møller Bilfinans skal inngå nye avtaler for merkeforsikring.

Avtalene omfatter nye og brukte biler av eget merke solgt gjennom alle forhandlere av Audi, Skoda og Volkswagen.

- Vi har en klar ambisjon om å øke andelen biler i merkeforsikringene, sier Arne Lyslo Kristiansen.

Han tiltrådte i februar i år som adm. direktør i Volkswagen Møller Bilfinans AS. Selskapet med 85 ansatte eies 51 prosent av Volkswagen og 49 prosent av Møller Mobility Group.

- Det handler om et årlig forsikringsvolum gjennom Volkswagen Møller Bilfinans som i dag er på nær 35.000 kunder, så vi forventer stor interesse fra selskapene.

Anbudsrunden går ut september og nye avtaler blir igangsatt i januar 2020 for en periode på to år, med mulighet for ett års forlengelse.

Flere - eller færre - partnere

Arne Lyslo Kristiansen skal i løpet av september velge forsikringspartner(e) for de neste 2 årene.

Volkswagen Møller Bilfinans har i dag to partnere på merkeforsikring, If og Enter/Tryg. I tillegg har de avtale med Gjensidige på fleet.

Lyslo Kristiansen sier de vil gå bredt ut med anbudet. Antall partnere ikke er imidlertid ikke fastsatt.

- Det kan bli flere, eller kan bli færre. Den eller de som blir valgt må uansett ha en viss størrelse, sier han.

Fokus på konvertering

I dag er andelen som benytter seg av merkeforsikringen på mellom 30 og 40 prosent. Hos de beste forhandlerne er den godt over 50 prosent.

En høy andel når bilen kjøpes er ikke nok. Vel så viktig er konverteringsraten etter «trial-perioden» (som gjerne er gratis eller svært prisgunstig).

Målet er å vokse til 50 prosent, etter konvertering.

At bileieren forblir forsikringskunde er viktig for alle parter, påpeker direktøren.

- Forsikring er lojalitetsprodukt. Våre tall viser at de mest fornøyde kundene på finansiering er de som også har forsikring, sier han.

- Målet er å vokse til 50 prosent, etter konvertering. Derfor blir forsikringsselskapets evne til å beholde kunden viktig i vår vurdering.

Inkluderer glass

Som tidligere forutsetter Volkswagen Møller Bilfinans at bilene repareres hos deres merkeforhandlere ved karosseriskade.

Nytt denne gangen er at det også gjelder glass-skader.

- Det blir en viktig premiss i avtalen.

- Våre forhandlere har satset mye innen dette området. De er både i stand til, og har kapasitet til å håndtere glass, sier Arne Lyslo Kristiansen.

Til toppen