Vidar Brustad er leder for servicemarkedet hos If.
Vidar Brustad er leder for servicemarkedet hos If.

Har klare mål om mer bruk av brukte deler

I perioden fra 2018 til 2020 har forsikringsselskapet If økt bruken av brukte deler med rundt 40 prosent, målt i verdi. Det stopper ikke der, ifølge Vidar Brustad.

Publisert

- If har hatt fokus på dette i mange år, sier Brustad, som er leder for servicemarkedet hos forsikringsselskapet.

- Vi har jobbet aktivt sammen med både bildemonteringsbransjen og bilbransjen for å få opp gjenbruken.

- Den største utfordringen vi har hatt er at vi i mange år ikke hadde en bildemonteringsbransje som var god nok for det profesjonelle reparasjonsmarkedet. Det er helt andre krav til logistikk og sporbarhet enn mot privatmarkedet, sier han.

Brustad sier at det har skjedd store endinger de siste årene, og at det nå er blitt et mye mer profesjonalisert marked.

Gode aktører

- Jeg tror at det nå er mellom fem og 10 profesjonelle aktører i det norske markedet som virkelig satser på å levere brukte bildeler av den kvaliteten bransjen etterspør, og hvor sporbarheten er ivaretatt, sier Brustad.

Han legger til at det også er en betydelig holdningsendring hos store deler av den norske bilbransjen med hensyn til å øke bruken av brukte deler.

Lederen av servicemarkedet hos If mener også at det er store forskjeller på Norge og Sverige, og at den svenske bildemonteringsbransjen ligger mange år foran Norge.

- I Sverige har vi bildemonteringsfabrikker slik som den Bilia kjøpte i fjor. De demonterer 60 Volvo om dagen. Dette er mer en profesjonell fabrikk.

Tror på økning

Ifølge Brustad er det flere måter å måle bruken av brukte deler på.

- Det kan telles i antall reparasjoner, i antall deler, eller i verdi. Jeg tror at bruken av brukte deler i Norge ligger på mellom tre og fire prosent målt i verdi, mens det i Sverige er opp mot ti prosent målt i verdi.

Dette handler også om tilgjengelighet på brukte deler.

Vidar Brustad, If

Han legger til at han tror If ligger på snittet av Norge.

- Jeg tror at vi i If fortsatt vi ha en økning de neste årene på kanskje 15 prosent årlig målt i verdi. Dette handler også om tilgjengelighet på brukte deler.

- Jo mer bruk det blir av brukte deler, jo vanskeligere blir det å få fatt i dem også. Samtidig hugges det nå mer biler nå enn før, og færre går til oppbygging, sier han.

Når det gjelder sikkerhetskomponenter som sikkerhetsbelter, pyrotekniske ladninger og sensorer knyttet opp til disse tillater ikke If at det brukes annet enn nye deler.

- Dette tror jeg er gjengs i hele forsikringsbransjen, i alle fall for alle de store aktørene, sier Brustad.

Etterlyser godkjenningsordning

Brustad mener at tiden er overmoden for å få på plass en godkjenningsordning for brukte elbilbatterier.

- Det blir for dumt å holde på å skifte komplette batterier fordi det er en liten skade i beskyttelses-kassen. Vi bør kunne klare å få på plass en godkjenningsordning i regi av bilimportører eller forhandlere.

Et annet alternativ kan kanskje være bli at Batteriretur kan forestå en godkjenning, eller at man skal etablere egne spesialverksteder som skal kunne godkjenne brukte batterier. Det viktigste er at vi får mye høyere grad av renovering av høyvolts-batterier enn vi har i dag, sier Vidar Brustad.

<em>Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtid Forsikring. </em>
Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtid Forsikring.

Høyt på agendaen

Også hos Fremtid Forsikring står mer bruk av brukte deler høyt på agendaen.

- Vi har nylig etablert en egen avdeling hos oss som skal jobbe målrettet med dette i årene som kommer, sier Simen Rudi.

Han er kommunikasjonssjef i Fremtid Forsikring.

Rudi sier at selskapet arbeider tett med sine avtaleverksteder om mer gjenbruk av bildeler i reparasjoner.

- Det må selvsagt være trygt og i henhold til «sikre bilreparasjoner», men på mange områder kan vi bruke flere brukte deler uten at det går utover sikkerheten, sier han.

Han legger til at ved å bruke nye deler fremfor å gjenbruke, og erstatte nye biler fremfor å reparere dem, vil også miljøutslippene øke.

- Dette går på akkord med både sunn fornuft og det at vi alle prøver å bidra til å løse klimautfordringene.

- En viktig nøkkel til høyere grad av reparasjon, spesielt av elbiler, er at myndighetene får gjennom endringer som tillater og øker bruken av brukte deler, sier Simen Rudi.