Tore Rylander, fagsjef bilsalg i NBF.
Tore Rylander, fagsjef bilsalg i NBF.

Ny, unik bransjenorm ved leasing og billeie

Hvor mye det vil koste kunden ikke å følge service? Det er blant forholdene som nå blir avklart i den nye bransjenormen, signert Norges Bilbransjeforbund, Finansieringsselskapenes Forening og Forbrukerrådet.

Publisert

«Bransjenorm for vurdering av unormal slitasje» er resultatet av et unikt samarbeid mellom de ulike aktørene i leasingmarkedet.

Bak den nye bransjenormen står Norges Bilbransjeforbund (NBF), Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) og Forbrukerrådet.

Lanseringen skjer under NBFs digitale frokostmøte onsdag 21. april.

- Etablering av denne normen er ikke bare en veldig viktig avklaring for bilbransjen, men også for leasingkunden.

Det sier fagsjef bilsalg i NBF, Tore Rylander. Han har ledet arbeidsgruppen som i lengre tid har jobbet den nye «bransjenormen».

Se hele bransjenormen her (ekstern lenke)

Bredt forankret

Foruten fagpersoner fra NBF (og deres medlemsbedrifter), FINFO og Forbrukerrådet, har også representanter fra NAF og Viking Kontroll deltatt i arbeidet.

Bransjenormen er også forelagt konkurransemyndighetene, som ikke har noen innsigelser til etablering av «felles kjøreregler» på tvers av aktørene i bil- og leasingbransjen.

<em>- Alle parter er tjent med at forventningene er avklart på forhånd, mener fagsjef Tore Rylander.</em>
- Alle parter er tjent med at forventningene er avklart på forhånd, mener fagsjef Tore Rylander.

Del av leasingkontrakten

Hensikten med bransjenormen er å regulere hvilke krav som stilles til bilens tilstand ved tilbakelevering etter endt leieperiode.

Det er derfor lagt opp til at normen blir innlemmet i leasingkontraktene mellom bilforhandler/leverandør, leasingselskap og leietaker.

- Dette vil gi alle parter en felles forståelse for hva som forventes, sier Rylander.

- Normen vil gi forutsigbarhet og være et viktig virkemiddel for å unngå overraskelser og unødvendige tvister ved tilbakelevering.

Ulik praksis

Leasingkontrakten slår fast at leietager har «vedlikeholdsplikt» på leasingbilen. Men hvilken kompensasjon forhandleren har krevd dersom servicer ikke har blitt fulgt, har vært ulikt håndtert.

Ofte blir kompensasjonen vurdert ut fra en takst, mens noen opererer med egne satser, enten i prosent eller fastsatt i kroner.

Det har ikke vært noen felles «bransjestandard» for håndtering av dette - inntil nå.

- Praksis har vært at forhandleren har fakturert for selve servicen som mangler som en del av påkosten for kunden, men i liten grad har fått kompensert for verditapet, sier Rylander.

I den nye «bransjenormen» fastsettes dette til inntil 12 prosent av bilens restverdi.

For en bil med nypris på 500.000 kroner og 60 prosent restverdi etter tre år, utgjør det inntil 36.000 kroner.

- Vi har brukt mye tid på denne problemstillingen i arbeidsgruppen. Det et er bred enighet om at nivået på kompensasjonen gjenspeiler det faktiske verditapet kunden har påført bilen.

Det et er bred enighet om at nivået på kompensasjonen som bransjenormen regulerer, gjenspeiler det faktiske verditapet kunden har påført bilen.

Tore Rylander, NBF

En bil som ikke har fulgt en eller flere servicer har utvilsomt en lavere verdi i bruktbilmarkedet. Problemet har vært hvordan en forhandler eller et leasingsselskap skulle prissette den reduserte restverdien.

- Det et er bred enighet om at nivået på kompensasjonen som bransjenormen regulerer, gjenspeiler det faktiske verditapet kunden har påført bilen, sier fagsjefen.

- Vil virke preventivt

Målet er ikke at kunden skal ende opp med et dyrere bilhold, men at færre skal slurve med vedlikehold av bilen i leieperioden.

- Ved å tydeliggjøre konsekvensene håper vi at kunden skal forså viktigheten av selv å følge opp.

- Når det på forhånd er klart hva som forventes, er det mindre grunnlag for uenighet og konflikt. Det er alle tjent med, sier Tore Rylander.