Hilberg Ove Johansen er general manager i Amcar.
Hilberg Ove Johansen er general manager i Amcar.

Amcar innklager den nye vektavgiften til ESA

- To biler med lik vekt får totalt ulik vektavgift ved nybilkjøp om regjeringens forslag i statsbudsjettet blir vedtatt. Det er både diskriminerende i konkurransesammenheng, og det strider med avgiftens logikk, skriver Amcar i en klage til EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Publisert

- Amcar ønsker å få prøvet om regjeringens forslag til ny engangsavgift for biler i statsbudsjettet for 2023 er tillatt, når man ilegger personbiler med lik vekt forskjellig vektavgift.

Det skriver general manager Hilberg Ove Johansen nettsiden til American Car Club of Norway (Amcar).

Han viser til den nye vektkomponenten i engangsavgiften, som Amcar mener er usaklig forskjellsbehandling.

Som eksempel peker Amcar på at en Ford Explorer (2.022 kg.) nå får 195.425 kroner i vektavgift, mens en Tesla Model Y (2.003 kg.) skal betale 18.750.

<span class="font-weight-bold italic" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold" data-lab-italic_desktop="italic">- Amcar mener regjeringen forsøker å omgå ESAs vurdering av avgiftsendringen ved å gi inntrykk av at de innfører en ny avgift som er lik for alle personkjøretøy, skriver Hilberg Ove Johansen i klagen til ESA.</span>
- Amcar mener regjeringen forsøker å omgå ESAs vurdering av avgiftsendringen ved å gi inntrykk av at de innfører en ny avgift som er lik for alle personkjøretøy, skriver Hilberg Ove Johansen i klagen til ESA.

Lik vekt = lik avgift

Amcar mener det er forskjellsbehandling fordi bensin- og dieselbiler, som allerede er ilagt vektavgift, også blir ilagt den nye vektkomponenten. Omleggingen av engangsavgiften, hvor man nå innlemmer elbiler som utgjør 80 prosent av nybilsalget, er så vesentlig at avgiften bør vurderes i sin helhet i forhold til statsstøtteregelverket.

- Amcar er i prinsippet ingen tilhenger av vektavgift som et element i engangsavgiften for kjøretøy. Vi mener, og har alltid ment, at dette er en avgift som påvirker folks mulighet til å kunne velge mer trafikksikre biler.

- Med innføring av vektavgift på elbiler, som foreslått for 2023, er i praksis vektavgiften også en innføring av avgift på rekkevidde, påpeker Johansen.

På nettsidene skriver Amcar at de mandag 28. november klaget regjeringens forslag til ny kjøpsavgift for bil til EFTAs overvåkningorgan ESA. Kopi er sendt til Finansdepartementet, Næringsdepartementet og Stortingets finanskomite.

De skriver i klagen:

«Amcar mener regjeringen forsøker å omgå ESAs vurdering av avgiftsendringen ved å gi inntrykk av at de innfører en ny avgift som er lik for alle personkjøretøy. Men i realiteten er avgiftsøkningen en fornyelse av dagens avgift, og dessuten betydelig per vektenhet, spesielt i det laveste avgiftsintervallet.»

De påpeker at økningen i vektkomponenten utgjør hele 45 prosent for vekt mellom 500 kg og 1.200 kg. Amcar mener derfor ESA spesielt må vurdere om dette er en økning som tilsier at hele avgiften burde notifiseres som en ny avgift.

- Prosessfeil

I klagen mener Amcar at også regjeringen har begått prosessfeil, ved at den ikke har vært i kontakt med ESA for å avklare om endringen er lovlig ihht EØS-avtalen.

Amcar skriver:

«Vi har merket oss at Finansdepartementet har svart Stortinget på spørsmål følgende om lovligheten: «Etter departementets vurdering har ikke forslaget effekter som tilsier at dette skulle være i strid med EØS-avtalen.»

Dette tyder på at den nødvendige kontakt ikke har funnet sted. Imidlertid plikter støttegiveren (i dette tilfellet staten) å sende melding om ny offentlig støtte til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før støtten iverksettes, og den norske støtteprosessloven innebærer også forbud mot å iverksette støtteordninger før de har vært meldt til og godkjent av ESA.»

Amcar mener avgiftsendringen er et støttetiltak som burde vært notifisert, fordi endringen favoriserer elbiler; Når engangsavgiftens vektkomponent forskjellsbehandler ellers like kjøretøy, strider dette mot avgiftens logikk.

Klagen oppsummeres i tre punkter:

  • Amcar klager med dette inn endringen og økningen i engangsavgiften fra 2023 som ulovlig statsstøtte.
  • Amcar ber ESA undersøke og konkludere på hvorvidt den norske regjeringen har overholdt sin undersøkelsesplikt.
  • Amcar ber ESA vurdere hele engangsavgiften for å se om den er lovlig etter statsstøtteregelverket.

- Dersom regjeringen innfører avgiften slik den er foreslått, og ESA kommer til at avgiften er et brudd på EØS-avtalen, risikerer staten krav om tilbakebetaling av avgift, påpeker Amcar-leder Hilberg Ove Johansen.

Les hele Amcars klage HER (ekstern lenke)

Slik skjer en klage til ESA (ekstern lenke til regjeringen.no)