Bekreftet: Verksteder og deleleverandører er samfunnskritiske
(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Bekreftet: Verksteder og deleleverandører er samfunnskritiske

NBF oppfordrer til skjønn i vurderingene av hvem dette gjelder i bilbransjen.

Ifølge Norges Bilbransjeforbund (NBF) er nå godkjente bilverksteder, bilbergere og deleleverandører definert som samfunnskritiske.

Det betyr at ansatte kan komme inn under kategorien som har rett til omsorgstilbud på skole eller i barnehagen. Det er kun kritisk personell tilbudet skal gjelde for, skriver NBF på sine nettsider.

Det er ikke laget offentlig veiledning på dette punktet, men Samferdselsdepartementet presiserer:  

  • Det er nøkkelpersonell innenfor de ovennevnte kategoriene som er omfattet  
  • Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.  
  • Barna skal være under 12 år og at barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.  
  • Virksomhetene sørger for å ha rutiner for å bekrefte overfor kommuner som tar kontakt, at aktuelle ansatte kvalifiserer for et omsorgstilbud.

Videre skriver NBF (journ. utheving):

"Verkstedene, bilbergere og delelevrandører bør nå gjøre en vurdering av hvilken beredskap/bemanning bedriften bør ha for å kunne utøve de oppgaver som er samfunnskritisk. Dette avhenger av geografisk plassering og kundegruppe.

Likevel, det er naturlig å anta at de fleste i en eller annen grad er samfunnskritisk. Varebiler, lastebiler, busser, minibusser etc. er helt sentrale for å transportkapasiteten.

Helsepersonell og andre ansatte i samfunnskritiske funksjoner må ha mulighet til å komme seg på jobb. Ikke minst skal biler som inngår i samfunnskritiske funksjoner kunne repareres. Redning er selvsagt kritisk.  

Det er viktig at ordningen ikke misbrukes."

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen