NBF: Ber om fjerning av omregistreringsavgiften og flere nye tiltak for bilbransjen

NBF: Ber om fjerning av omregistreringsavgiften og flere nye tiltak for bilbransjen

NBF har gjennom NHO foreslått en rekke konkrete nye tiltak for hjelpe bilbransjen gjennom korona-krisen. Dette er hva Bilbransjeforbundet ber om.

I et internt brev til NHO lister NBF opp flere konkrete tiltak som Bilbransjeforbundet mener bør iverksettes umiddelbart.

Det aller viktigste tiltaket er at terminene for innbetaling av engangsavgift på nye biler forskyves. Dette vil ifølge NBF ikke har noen kostnad.

- Det er utsettelse i innbetaling av engangsavgiften som gir den største effekten på likviditeten til bilforhandlerne, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland.

NBF har ikke regnet på hva det vil bety, men i fjor ble det innbetalt omkring 13 milliarder kroner i engangsavgift til staten.

Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund.

I «normale» tider ville dette kanskje ha blitt redusert til rundt 12 milliarder i 2020 i og med et økende innslag av elbiler.

I en normalsituasjon ville dette bety en utsettelse på innbetaling av avgift i størrelsesorden en milliard i måneden. Nå blir dette tallet betydelig lavere.

- Dette er tiltak som Bilimportørenes Landsforening og NBF hver for seg har sendt inn til myndighetene, og er enige om, sier Steinsland.

Han legger til at NBF og BIL jobber sammen for å komme med felles innspill til Stortinget og politikerne.

- Bruktbiler er nøkkelen

En av de viktigste tingene staten kan gjøre for bilbransjen er raskt å komme med tiltak å stimulere bruktbilmarket, mener Steinsland.

- Slik vi ser det ligger nøkkelen til dynamikken i bilmarkedet her.

- Vi har derfor foreslått at omregistreringsavgiften fjernes ut året. Det vil være et enkelt tiltak å administrere og iverksette, sier Steinsland.

50.000 kroner for en lærling

NBF foreslår også at det etableres intensiver for å ta inn lærlinger. Dette kan skje i form av et ekstra kontantinnskudd på 50.000 kroner, direkte til den enkelte bedrift for hver ny lærlingkontrakt signert ut 2020.

- Det er ekstremt viktig at bedriftene tenker langsiktig. Det er viktig å ta vare på kompetansen vi har behov for fremover, og måten å gjøre dette på er å ta inn lærlinger fremdeles.

Når det gjelder servicemarkedet er det all grunn til å tro at det vil ta seg opp igjen, og stabilisere seg på tidligere nivå. Så vidt jeg vet har bilbransjen aldri hatt for mange fagarbeidere over tid, sier Egil Steinsland.

Dette er forslagene fra NBF:

 • Utsettelse av engangsavgiften
  Ikke estimert kostnad
 • Omregistreringsavgiften fjernes ut året
  Estimert kostnad inntil 700 millioner kroner
 • Vrakpantpremie på 5000 kroner innføres på biler eldre enn 15 år
  Estimert kostnad på 300 millioner kroner
 • Direkte støtte på 50.000 kroner til den enkelte bedrift for hver ny lærlingkontrakt signert ut 2020
 • Alle biler i offentlig eie må oppfordres til å gjennomføre planlagt vedlikehold og nødvendige reparasjoner umiddelbart
  Ingen kostnad.

Til toppen