Regjeringens krisepakke: Dette blir den største utfordringen for forhandlerne

Regjeringens krisepakke: Dette blir den største utfordringen for forhandlerne

- Etablering av kontantstøtte er bra og helt nødvendig, men vi har en stor utfordring i å dokumentere deler av omsetningsnedgangen som kommer, sier NBF-sjef Stig Morten Nilsen.

Regjeringen har i dag lagt fram en ny krisepakke. De er nå kommet over i "fase 2", som handler om å tilføre direkte pengestøtte, ikke bare kreditter, til næringslivet.

Regjeringen foreslår en ordning som gjør at staten dekker en del av de faste kostnadene i to måneder for bedrifter som kan dokumentere vesentlig nedgang i omsetningen som følge av korona-utbruddet og tiltakene som er iverksatt.

Foreløpig er det kun skissene som er presentert, detaljene i tiltakene vil først bli lagt fram fredag om en uke.

Hovedproblemet er nybilomsetningen

- Vi er fornøyd med at Regjeringen har skjønt at det er nødvendig å gi kontantstøtte til bedriftene for at de skal komme seg gjennom dette, sier adm. direktør Stig Morten Nilsen i NBF til Bilbransje24.

Utfordringen er å synliggjøre en virkelighet som ikke kommer til uttrykk gjennom omsetningstall i denne perioden.

Bilbransjeforbundet har gjennom NHO i flere dager vært involvert i prosessen, og er kjent med problemstillingene som berører bilbransjen.

- Det legges opp til en kompensasjon for inntektsbortfall basert på en modell for nedgang i omsetning. Dette vil være tildels problematisk for bransjen, sier Nilsen.

- Omsetning fra servicemarkedet, skade og ikke minst brukte biler er ikke så vanskelig. Der vises nedgangen relativt raskt, så det har vi god kontroll på.

- Hovedproblemet er å beregne nybilomsetningen, sier NBF-sjefen.

Nilsen peker på flere forhold som gjør det vanskelig:

  • Biler som leveres de neste to månedene er solgt før korona-krisen, og vil gi høyere omsetning enn faktiske salg i denne perioden.
  • Lang leveringstid på nye biler, spesielt på elbiler
  • Det som selges/ikke selges de neste to månedene vil ikke synes i omsetningen før om lang tid. 
  • Usikkert når fabrikkene åpner igjen og blir leveringsdyktige

- Dette blir komplisert fordi det vil bli lagt opp til automatiske rutiner for å beregne omsetningsnedgangen, sier han.

- De vil ikke fange opp det som er den reelle situasjonen for forhandlerne, som risikerer at inntektbortfallet ikke synes før om mange måneder.

- Utfordringen er å synliggjøre en virkelighet som ikke kommer til uttrykk gjennom omsetningstall i denne perioden, sier Nilsen.

En "pakke" over helgen

Han sier de har full kontroll på problemstillingene, men innser at det blir krevende å finne konkrete løsninger for å fange opp dette i systemet som skal håndtere støtten.

- Vi har jobbet intenst med dette og har kommet langt i arbeidet med detaljene. Det er en vanskelig regneøvelse, men vi ser for oss flere mulige løsninger.

NBFs medlemsbedrifter er satt i gang for å lage en beskrivelse av situasjonen, sett fra deres ståsted, som skal rapporteres inn i løpet av dagen i dag.

- Vi vil jobbe gjennom helgen med å sammenfatte dette. Vi legger fram en "pakke" for NHO, som tar det videre med departementet.

- Det vil bli krevende, men vi opplever at Regjeringen er oppmerksomme på situasjonen i bilbransjen og at vi har gehør for utfordringene, sier Stig Morten Nilsen.

Til toppen