Revidert budsjett: Utsetter innføring av WLTP for varebiler

I tråd med bilbransjens ønsker vil NEDC-verdier bli benyttet i fastsetting av engangsavgift ut 2020. Men det legges ikke opp til justering av satsene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er flere år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen  skriver følgende i revidert statsbudsjett, som ble lagt fram kl 1045 i dag:

"Regjeringen legger derfor opp til å innføre WLTP-baserte CO2-verdier for varebilene i 2021. Dette innebærer at NEDC-verdiene vil bli benyttet til å fastsette CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler og campingbiler ut 2020."

Utsettelsen er i tråd med hva bilbransjen har bedt om, men de har ikke fått gehør for justering av avgiftssatsene med 5 prosent for å kompensere for økte NEDC-verdier.

NOx fra WLTP-data"Det vil ikke bli fastsatt NOX-utslipp etter NEDC for varebiler og campingbiler som ertypegodkjente etter 1. september 2018. Ved beregningen av engangsavgiften vil derfor NOX-utslipp målte etter ny kjøresyklus bli lagt til grunn. NOX-komponenten utgjør en litendel av avgiften, og forskjellen i avgift grunnet måling etter ulik kjøresyklus vil væretilsvarende små."

Dette er ellers endringer som kan berøre bilbransjen:

  • 1. juli bortfaller engangsavgift for biler eldre enn 20 år.
  • Engangsavgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent.
  • Politiet får 88 millioner kroner ekstra til nye politibiler og annet utstyr.
  • Rentekompensasjon ved refusjon av engangsavgift vedeksport