Revidert budsjett: Utsetter innføring av WLTP for varebiler

I tråd med bilbransjens ønsker vil NEDC-verdier bli benyttet i fastsetting av engangsavgift ut 2020. Men det legges ikke opp til justering av satsene.

Publisert

Regjeringen  skriver følgende i revidert statsbudsjett, som ble lagt fram kl 1045 i dag:

"Regjeringen legger derfor opp til å innføre WLTP-baserte CO2-verdier for varebilene i 2021. Dette innebærer at NEDC-verdiene vil bli benyttet til å fastsette CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler og campingbiler ut 2020."

Utsettelsen er i tråd med hva bilbransjen har bedt om, men de har ikke fått gehør for justering av avgiftssatsene med 5 prosent for å kompensere for økte NEDC-verdier.

NOx fra WLTP-data"Det vil ikke bli fastsatt NOX-utslipp etter NEDC for varebiler og campingbiler som ertypegodkjente etter 1. september 2018. Ved beregningen av engangsavgiften vil derfor NOX-utslipp målte etter ny kjøresyklus bli lagt til grunn. NOX-komponenten utgjør en litendel av avgiften, og forskjellen i avgift grunnet måling etter ulik kjøresyklus vil væretilsvarende små."

Dette er ellers endringer som kan berøre bilbransjen:

  • 1. juli bortfaller engangsavgift for biler eldre enn 20 år.
  • Engangsavgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent.
  • Politiet får 88 millioner kroner ekstra til nye politibiler og annet utstyr.
  • Rentekompensasjon ved refusjon av engangsavgift vedeksport