Karoline Weidemann er ansvarlig for bærekraft i Skade Privat hos Gjensidige.
Karoline Weidemann er ansvarlig for bærekraft i Skade Privat hos Gjensidige.

Brukte deler: - Alle parter må tjene på det

Med prosjektet «Bærekraftig bilreparasjon» setter Norges største verkstedkunde gjenbruk av karosserideler høyt på dagsorden. - Det er et stort potensial og betydelig gevinst å hente, sier Karoline Weidemann i Gjensidige.

Publisert

- Gjensidiges styre har satt bærekraftmål i hele organisasjonen. Ambisjonen er at klimaregnskapet skal bli like viktig som det økonomiske regnskapet.

Det sier Karoline Weidemann, ansvarlig for bærekraft i Skade Privat hos Gjensidige.

- Regnskapet omfatter også motorvogn. Her vises klimaavtrykket ved skade og reparasjoner.

Forsikringsgigantens målsetting er at dette «fotavtrykket» skal bli så lavt som overhodet mulig.

- For å få til det, er vi helt avhengig av et godt samarbeid med våre leverandører. Vi reparerer ikke biler, slår hun fast.

Les også: Satser offensivt på brukte bildeler

Legge gamle «myter» til side

I dag er andelen brukte, eller likeverdige, deler lav. Det ønsker Gjensidige å gjøre noe med.

I 2019 utgjorde brukte deler 1,2 prosent hos Gjensidige i Norge. Til sammenligning var den 12 prosent i selskapets virksomhet i Sverige.

- Her ligger det et stort potensial og betydelig gevinst å hente, sier Weidemann.

Derfor har forsikringsgiganten igangsatt pilotprosjektet «Bærekraftig bilreparasjon», hvor 21 skadeverksteder og 6 bildemonterere deltar.

Målet er at vi i fellesskap skal finne "beste praksis".

- Vi ønsker å se hva man kan få til, når dette blir satt tydelig på agendaen.

Weidemann sier at tanken er å legge gamle «myter» til side og begynne med blanke ark.

- Dette er en ny tilnærming. Sammen ser vi på mulighetene og utfordringene og deler erfaringer. Vi har oppfølgingsmøter og justerer underveis.

- På den måten avdekker vi hva som fungerer, og hva som ikke gjør det. Målet er at vi i fellesskap skal finne «beste praksis», som kan tas med videre, sier hun.

- Dette er ikke bare for at vi skal få noen svar, men også bilverkstedene vil få testet ut hva som fungerer for dem.

Over 10 prosent

Likeverdige deler skal benyttes der det er mulig. Det skal ikke går ut over kvaliteten.

- I piloten har vi blitt enige om at delen skal være i den stand at den kan settes rett på bilen, og ikke medføre merarbeid. Vi ønsker å teste alt fra tidsfaktoren til kvalitet og økonomi, sier Weidemann.

Vi ønsker å teste alt fra tidsfaktoren til kvalitet og økonomi.

Pilotprosjektet startet 1. desember og skal etter planen pågå i tre måneder.

Gjensidige hadde en ambisjon om at andelen likeverdige deler hos verkstedene som deltar i pilotprosjektet kunne løftes til 5 prosent.

- Etter halvannen måned viser det seg at andelen hos disse er på over 10 prosent, så dette er allerede godt over våre forventninger.

- Det er ikke snakk om noen revolusjon, men det er spennende å se hva man kan oppnå ved å være bevisst på dette, sier hun.

Etter halvannen måned er andelen over 10 prosent.

- Hvilke krav stiller Gjensidige til verkstedene?
- Vi er ikke der at vi stiller krav. Det vil eventuelt måtte komme etter vi har evaluert pilotperioden.

- I pilotprosjektet dreier det seg om at verkstedene skal søke etter likeverdige deler der det er mulig. De skal ha gjort et forsøk.

Weidemann likevel er tydelig på at det vil komme mer bærekraftkrav inn i avtalene med verkstedene.

- Det må man uansett forvente å se mer av fremover, sier hun.

- Hva med lønnsomheten for verkstedene?
- Bærekraft og lønnsomhet går ofte hånd i hånd, men ikke alltid. Går bærekraft på bekostning av lønnsomhet, må vi finne balansepunktet.

Alle parter må tjene på at likeverdige deler benyttes.

- Alle parter må tjene på at likeverdige deler benyttes, sier Weidemann.

Hun sier videre at de ser utfordringene i lavere marginer på likeverdige deler, men påpeker at verkstedet på den måten får arbeid og «redder» flere biler fra kondemnering.

Weidemann legger ikke skjul på at logistikk er en utfordring. Det har vært en gjenganger i oppfølgingsmøtene.

- Derfor er det viktig at både kvaliteten på delen og hvordan den blir levert blir testet i piloten, sier hun.

Karosserideler – foreløpig

Pilotprosjektet omfatter biler eldre enn fem år og utelukkende karosserideler. Foreløpig er mekaniske deler holdt utenfor.

Etter hvert vil det også være naturlig å se på mekaniske deler.

- Det skjer mye spennende på dette området og vi følger med. Etter hvert vil det også være naturlig å se på mekaniske deler.

- Vil det bli mer utfordrende for mindre verksteder?
- Sånn situasjonen er i Gjensidige i dag, får de mindre og de større aktørene samme vilkår, svarer Weidemann.

Hun peker ellers på at større krav fra myndigheter og bilprodusenter også vil påvirke bruk av likeverdige deler.

- Vi er spente på hvordan regjeringens forslag til sirkulærøkonomi gir utslag på dette området.

- Betydelig ansvar

Ifølge Weidemann er det foreløpig ikke lagt noen konkret tidsplan for prosjektet «Bærekraftig bilreparasjon».

Gjensidige har et godt forhold til samarbeids-partnerne, og det vil vi bevare.

- Først må vi oppsummere erfaringene og se på hva vi ønsker å gå videre med. Vi har tro på å inkludere alle parter. Derfor har Gjensidige valgt denne tilnærmingen, hvor vi sammen ser på utfordringene før vi stiller krav.

- Dette er uansett fremtiden. Bedrifter blir pålagt å redusere sine klimaavtrykk.

- Gjensidige er stor innkjøper og det ligger et betydelig ansvar på oss. Det er naturlig at vi ser på hele vår verdikjede for å oppnå det.

- Det handler om hvordan man kan gjøre dette på best mulig måte, sammen. Gjensidige har et godt forhold til samarbeidspartnerne, og det vil vi bevare, sier Karoline Weidemann.