If tilbake på topp i mars - Gjensidige størst etter 1. kvartal

Både Gjensidige og If har løftet markedsandelen i 1. kvartal, men ingen øker mer enn Volvia. Slik har forsikringsselskapene delt markedet på nye og brukte biler så langt i år.

Publisert

Etter tre måneder med Gjensidige på topp, var If tilbake som største selskap på forsikring av nye biler i mars.

Mens Gjensidige falt noe tilbake, gikk If litt frem. Resultatet ble at de to gigantene byttet plass på tabellen (se under) for mars. If oppnådde 21,8 % markedsandel, mens Gjensidige landet på 21,6 %.

Noe av forklaringen på plassbyttet kan være at mars ble en svak måned for utlevering av biler fra merkene hos Møller, hvor Gjensidige nå har fått et bedre grep. Samtidig leverte merkene fra Bertel O. Steen godt, og på disse har If normalt en sterkere posisjon.

Tryg gjør nok en bra måned og er med 10,5 % nummer tre i mars.

Etter det kraftige fallet i desember, ser andelen ut til å stabilisert seg på 9-tallet for Enter. Denne måneden ble den 9,2 %. Det er en liten forbedring fra februar, men likevel langt under 2020-nivået på 16,3 %.

Selv om andelen kun økte med 0,1 %-poeng fra februar, var mars den tredje måneden på rad med fremgang for Fremtind. Nå landet andelen på 7,6 %, som ikke er langt unna fjorårets på 7,7 %.

Etter en spesielt sterk februar, ble mars en mer normal måned for registrering av nye Volvo. Dermed falt også markedsandelen for Volvia, fra 9,2 % i februar til 6,0 % i mars.

Tesla hadde nok en sterk avslutning på et kvartal og ble mest solgte personbilmerke i mars. Det bidro til å løfte Codans andel til 5,9 %, som i nyere tid bare «toppes» av september 2019 (7,6 %) og desember 2020 (7,3 %).

Samlet oppnådde If og Volvia 27,8 % mars. Tryg/Enter hadde til sammen 19,7 %, men hele 25,6 % om vi også hadde inkludert Codan...

Volvia dobler i 1. kvartal

Etter tre måneder er det likevel Gjensidige som topper listen med 22,6 % av forsikringene på nye biler. Det er 1,7 %-poeng mer enn andelen selskapet hadde i 2020.

If har økt med 0,7 %-poeng fra i fjor og etter 1. kvartal er andelen 21,9 %.

Enter har gått kraftig tilbake i 1. kvartal. Andelen på 9,4 % er 6,9 %-poeng svakere enn i 2020. Det er kanskje en liten trøst at Tryg går 0,8 %-poeng frem.

Ingen har større fremgang enn Volvia, som dobler markedsandelen i 1. kvartal. Med store volumer hos Volvo, samt lansering av Polestar, løftes den til 7,6 %, fra 3,8 % i 2020.

Enter igjen størst på Møller-merkene

Helt siden partnerbyttet i januar 2020 har Enter vært større enn Gjensidige på forsikring av Møller-merkene, men i februar var det motsatt.

«Tronskiftet» var imidlertid kortvarig, for i mars var det igjen Enter som sto for de fleste forsikringene av nye Audi, Skoda og Volkswagen. Denne måneden oppnådde Enter 29,0 %, mens Gjensidige hadde 23,0 %.

Styrkeforholdet er likevel betydelig jevnere nå enn det var i 2020, hvor Enters andel av Møller-merkene var 38 % og Gjensidige hadde 18 %. Hittil i år har Enter 27,6 % og Gjensidige 23,7 %.

Tallene for forsikring av nye og brukte biler (eierskifter) inneholder personbiler, varebiler og bobiler.

Brukte biler

Gjensidige har i lang tid vært klart størst på eierskifter av brukte biler, men i mars krympet avstanden ned til If.

I februar noterte If seg for 17,3 %, den laveste markedsandelen siden tidlig i 2018. Men i mars ble den negative trenden som startet i november i fjor brutt, og andelen gjorde et lite hopp til 18,2 %.

Etter tre måneder med fremgang, fikk Gjensidige en liten dupp i mars. Likevel er markedsandelen på 26,4 % denne måneden mer enn 2 %-poeng øver nivået Gjensidige lå på ved inngangen til 2020.

Etter en liten opptur i februar, ble mars nok en måned med tilbakegang for Fremtind. Andelen på 14,2 % er (sammen med januar i år) den laveste siden forsikringsfusjonen mellom DNB og Sparebank1 i januar 2019.

Etter to litt svakere måneder på slutten av 2020, har det gått riktig vei for Tryg i år. I mars la den på seg ytterligere 0,1 %-poeng - til 9,6 %.

Veksten fortsetter for Storebrand, også innen bruktbiler. Markedsandelen på 6,3 % i mars er den høyeste selskapet noen sinne har hatt på nytegning av forsikring på brukte biler.