Avgiftene på alle bilmodeller i 2022

Kalkulatoren fra OFV gir engangsavgiftene for alle nye biler på det norske markedet i 2022.

Publisert

Oppdatert februar 2022.

OFV har laget en avgiftskalkulator som viser endringene i engangsavgiften fra 2021 til 2022 på alle nye person- og varebiler.

Kalkulatoren er inkludert i «OFV Kjøretøydata», som inneholder omfattende tekniske data og priser på alle person- og varebilmodeller som selges i Norge, men kan også benyttes fritt her.

I OFVs kalkulator kan du søke på både merker og enkeltmodeller, og sortere blant annet på avgiftsendringene for hvert merke og modell.

Kraftige endringer

For at ladbare hybrider skal oppnå fullt fradrag i vektkomponenten i engangsavgiften i 2022, må elektrisk rekkevidde være 100 km. I 2021 var kravet 50 km.

Fra 2022 er også fradragssatsen for vektavgiften redusert til 15 prosent - fra 23 prosent i 2021.

Konsekvensen av disse endringene er en kraftig økning i engangsavgiften på denne biltypen.

Fra 2022 er også de to første positive avgifts-trinnene for CO2-utslipp økt med 35 prosent (utover prisjustering) på alle biler. Dette har gitt økt avgift for personbiler med CO2-utslipp over 87 g/km.

Eksempler på avgiftsendringer for ladbare hybrider fra 2021 til 2022 (fra kalkulatoren):

  • BMW X3 xDrive30e - Øker med 74.700 kroner
  • Mercedes-Benz GLE 350e - Øker med 52.100 kroner
  • Volvo XC60 T6 - Øker med 57.600 kroner
  • Toyota RAV4 PHEV - Øker med 43.900 kroner

Merk at det tas forbehold om eventuelle feil eller unøyaktigheter i dataene som kan påvirke utregningene.

Det kan også være at noen modeller vil levere økt rekkevidde og/eller lavere CO2-utslipp på sine 2022-modeller, og dermed få lavere avgift enn kalkulatoren angir. Dette gjelder for eksempel for Volvo, som har informert om at dette i deres tilfelle vil utgjøre 15.000-20.000 kroner i forhold til beregningene i kalkulatoren.

Summen blir en kraftig vekst i kostnadene for bileiere i Norge.

Øyvind Solberg Thorsen

- Oppsiktsvekkende

- En ting er reduksjonen i vektfradraget for ladbare hybrider, men doblingen av kravet til rekkevidde er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Det sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

- At de tar noen grep på veien mot nullutslipps-målet i 2025 er ikke overraskende, men de er mye hardere i klypa enn det var grunn til å forvente.

OFV-sjefen peker på at det blir vesentlig avgiftsøkning, også på bensin- og dieselbiler.

- Vi merker oss at det i forslaget legges opp til en økning i både kjøp og bruk av bil. Summen blir en kraftig vekst i kostnadene for bileiere i Norge, sier Solberg Thorsen.

Han mener endringene den avtroppende regjeringen foreslår nærmest fremstår som en lissepasning til Støre og Vedum.

- Dette har den nye regjeringen alle muligheter til å «rette opp i», og vinne gode poenger ikke minst i distriktene, sier OFV-lederen.

Ifølge OFV Statistikk er det så langt i år registrert nær 29.000 nye ladbare hybridbiler, som utgjør 22 prosent av alle personbilene.

- Det er all grunn til å tro at det antallet vil falle kraftig neste år, forutsatt at avgiftsøkningene det nå legges opp til vedtas, sier Solberg Thorsen.