Xpeng er et av selskapene hvor Norges Bank har økt sin eierandel kraftig i 2021.
Xpeng er et av selskapene hvor Norges Bank har økt sin eierandel kraftig i 2021.

Aksjer for over 280 milliarder: Dette er Oljefondets investeringer i bilindustrien

Investorer vil i årene fremover være mindre opptatt av produksjonstall som en målestokk på fremgangen til de ulike bilprodusentene. Det mener analytiker Trym Steinset Torvund i Norges Bank Investment Management.

Publisert

Statens Pensjonsfond Utland, omtalt som Oljefondet, hadde ved utgangen av 2021 aksjer for til sammen 8.898 milliarder kroner, fordelt på 9.338 selskaper rundt om i verden.

Oljefondet er også blant verdens største aksjonærer i bilindustrien.

Engasjementene fordeler seg på hele verdikjeden, fra investeringer i underleverandører til bilprodusenter og forhandlervirksomhet/distribusjon.

2021 var et år hvor investorer hadde høye forventninger til oppstartselskaper

Trym Steinset Torvund

En gjennomgang Bilbransje24 har foretatt av porteføljen pr. 31.12.2021 viser at mer enn 280 milliarder kroner er investert i selskaper innen bilindustrien.

Til sammen har vi funnet 166 selskaper som har hovedtyngden av sin virksomhet knyttet til verdikjeden i bil- og kjøretøyindustrien. Vi tar forbehold om at det kan være selskaper som har gått under vår «radar», og ikke er fanget opp i denne oversikten.

Se alle selskapene - med Oljefondets eierandeler og verdien av investeringene - nederst i saken.

<span class="italic" data-lab-italic_desktop="italic">Trym Steinset Torvund er analytiker ved NBIM-kontoret i New York. Han følger bilbransjen tett.</span>
Trym Steinset Torvund er analytiker ved NBIM-kontoret i New York. Han følger bilbransjen tett.

- Enormt investeringsbehov

Oljefondet forvaltes av Norges Bank Investment Management, som har til sammen 520 ansatte med kontorer i Oslo, London, New York, Singapore og Shanghai.

Trym Steinset Torvund er analytiker ved New York-kontoret. Han jobber med investeringer i de største bilselskapene i verden og følger bilindustrien tett.

- 2021 var et år hvor investorer hadde høye forventninger til oppstartselskaper, sier han til Bilbranasje24.

- Dette ble møtt med store investeringskunngjøringer fra de etablerte bilselskapene på tvers av verdikjeden, fra oppstrøms batteriproduksjon, nye elbilfabrikker, og software-avdelinger.

Steinset Torvund mener dette reflekterer det enorme behovet for endring og investering i overgangen både fra bensin og diesel til elektrisk, og fra mekaniske til mer software-definerte biler.

Tilgang til råmaterialer, særlig til batteriproduksjon, vil også forbli et viktig område for direkte-investering, siden dette kan være en mulig brems på produksjonen

Trym Steinset Torvund

- I årene som kommer vil investorer ikke i like stor grad kun følge produksjonstall som en målestokk på fremgangen til de ulike bilprodusentene, sier han.

Analytikeren viser til at utvikling av et dypere kundeforhold er høyt på ønskelisten.

- Nye og mer tilkoblede bilplattformer muliggjør spennende tjenester som for eksempel personalisert forsikring, oppgradering/service av bilen via telematikk, og forenklet bildeling, sier han.

- Slike tjenester er fortsatt relativt tidlig i utviklingsfasen, men vi ser mange spennende konsepter.

- Tilgang til råmaterialer, særlig til batteriproduksjon, vil også forbli et viktig område for direkteinvestering, siden dette kan være en mulig brems på produksjonen, sier Trym Steinset Torvund.

Tesla topper listen

USA topper bilindustri-listen - både i antall selskap og i verdien på investeringene. Av de 166 selskapene på denne listen er 34 fra USA. Verdien av investeringene i disse var ved årsskiftet på 117 mrd. kroner.

Fondets desidert største enkeltinvestering (målt i verdi) innen bil- og kjøretøyindustrien er i Tesla, og bare syv selskaper i oljefondets totale portefølje har større verdi enn investeringene i den amerikanske bilprodusenten.

Fondet kjøpte seg kraftig opp i Tesla i 2020. Gjennom 2021 ble andelen noe redusert og var ved utgangen av året 0,73 %, mot 0,80 % ett år tidligere. Sterk kursutvikling gjorde likevel at verdien av Oljefondets Tesla-aksjer økte med over 22 mrd. i 2021 – til 68 mrd.

Kina: 14 bilprodusenter

Listen inneholder 26 japanske selskaper, inkludert 9 bilprodusenter og 10 leverandører. Den største av disse er Toyota, som også er fondets nest største enkeltinvestering i bilindustrien med en verdi på nær 27 mrd.

På listen finner vi til sammen 24 kinesiske selskaper, hvorav 14 er bilprodusenter. Størst av disse er NIO (4,2 mrd., 0,92 % eierandel) og BYD (4,0 mrd., 0,44 % eierandel).

Den tredje største ved utgangen av 2021 var Xpeng med 2,9 mrd., hvor fondet da hadde en andel på 0,76 % - mot 0,10 ett år tidligere.

Oversikten inneholder 11 tyske selskaper. Av disse er 5 bilprodusenter, med Volkswagen AG som den største. Verdien av investeringene var ved årsskiftet 9,4 mrd. (7,6 mrd.) og eierandelen er 1,06 % (0,95 %)

Oljefondet har solgt seg ned i Mercedes-Benz-produsenten Daimler AG, fra en eierandel på 1,20 % ved utgangen av 2020 til 0,71 % i 2021. I stedet gikk fondet inn i Daimler Truck Holding AG, hvor de ved årets utgang eide 0,47 % til en verdi av drøyt 1,2 mrd.

Dette er oversikten

Under ser du Bilbransje24s oversikt over bilbransje-relaterte virksomheter Oljefondet har investert i.

Klikk på selskapsnavnene for å se oppdaterte aksjekurser og annen selskapsinformasjon (levert av Reuters).

Oversikten tar utgangspunkt i Oljefondets investeringer innen bilindustrien ved utgangen av 2021 og status for eierandeler og verdien av disse aksjene pr. 31.12.2021 og 31.12.2020. Fondet kan gjennom 2021 både ha kjøpt og solgt aksjer i disse og andre selskaper innen bilindustrien.

Selskaper fondet var engasjert i 2020, men ikke ved utgangen av 2021, er ikke med her.